Çift ve Evlilik Terapisi - İzmit Psikoloji

Çift ve Evlilik Terapisi

Çift Danışmanlığı Nedir?

Çift danışmanlığı değişim ve gelişimi sağlamak, daha sağlıklı ve etkili iletişim kurmak için çiftler arasındaki yakın ilişkinin çalışıldığı, psikoterapinin bir dalıdır. Bireylerin diğer insanlarla kurdukları ilişkiler, ruh sağlıkları ve duygusal doyumları açısından çok önemlidir. Özellikler ebeveyn, eş ve çocuklar gibi kişilerle kurulan yakın ilişkilerde, bu rol daha belirgin bir hal alır. Bu yakın ilişkilerden birisi olan evlilik ilişkisinde, eşler zaman zaman çatışmalar, zorlu ve sıkıntılı dönemler yaşayabilirler. Çift danışmanlığında amaç ilişkiyi daha güvenli, sağlıklı bir alan haline getirmektir. Çiftlerle ilişkileri üzerine çalışırken, bir haklı veya haksız aranmaz. Var olan sorunu çözmek için iki kişinin de üzerine düşen sorumlulukları alması, ilişki için çaba harcaması gerekmektedir. Zorlu ve sıkıntılı süreçler ele alınarak çatışmaların çözülebilmesi ve partnerlerin sağlıklı yönde değişiminin ve gelişiminin sağlanması çift danışmanlığının hedeflerindendir. Ülkemizde aile ve çift terapisi son yıllarda giderek artan bir öneme sahiptir. Bireyler, sıkıntılı ve zor olan döngülerinden kurtulabilmek için tüm sistemde meydana gelebilecek bir değişime ihtiyaç duymaktadırlar. Terapistler, aile üyelerinin birbirlerine yardım edebilmeleri için yapıcı yollar bulmasına yardım ederler. Her bir üyenin sıkıntısı aile sistemi içinde değerlendirilir.

 

Aile ve çiftlerle olan çalışmaların uzun vadeli etkisi söz konusudur. Terapiye katılan bireyler, kendileri ve diğer aile üyeleri hakkında daha fazla şey öğrenmektedirler. Bireylerin birbirleri ile kurdukları yakın ilişkiler desteklenmektedir. Problemlerle baş etme becerilerinin edinilmesi ile birlikte, sadece o anda yaşanan durumlara çözüm üretilmesi değil, sonrasında da yaşanabilecek bazı zor durumlarla baş edilebilesi sağlanabilmektedir.

Hangi Konularda Çift Danışmanlığından Faydalanabilirsiniz?

 • Kişisel sorunların ilişkiye yansıması
 • İlişki içinde yaşanan iletişim problemleri
 • Tartışma ve çatışmalar
 • Çiftlerden birinin psikolojik sorunlar yaşaması
 • İlgisizlik ve duygusal kopukluk
 • Kıskançlık ve güvensizlik
 • Anlaşılmama-değer görmeme duyguları
 • Öfke –kızgınlık-şiddet
 • Aldatma ve aldatılma sorunları
 • Evlilik hazırlıklarının ilişkideki dinamikleri etkilemesi
 • Ayrılma isteği

Çift danışmanlığı uzun süre etkisini gösteren bir danışmanlık türüdür. Danışmanlık sürecinde bireyler sadece ilişkileri ile ilgili detayları değil kendilerini ve partnerlerini de tanımaktadırlar. Bu durum birbirleri ile kurdukları bağı ve iletişimi daha da güçlendirmektedir. Problem çözme becerisi gelişen bireyler sorunların o anlık olduğunu çözüme ulaşabileceklerini anlamış olurlar. Danışmanlık sonucunda edindikleri kazanımlarla karşılaştıkları durumlar karşısında ne yapacaklarını bilerek, kendilerini ve partnerlerini tanıyarak emin adımlarla yürürler.