Çocuk ve Ergen Terapi - İzmit Psikoloji

Çocuk ve Ergen Terapi

Ergenlik, yaygın olarak “çok önemli bir kriz dönemi” diye bilinir ve ergenlik deyince aklımıza genellikle “isyan, buhran, problemler, asi davranışlar ve çatışmalar” gelir. Elbette küçük çocukluktan, yetişkinliğe doğru adım atılan bu değişim ve dönüşüm dönemi aynı zamanda bu tür “krizlerin” de en fazla yaşanabildiği dönemdir. Çünkü bir yandan korunmaya ve esirgenmeye ihtiyaç duyan; bir yandan da bağımsızlaşma arzusu ve kısmen de potansiyeli taşıyan çocuğunuz; sizin tarafınızdan anlaşılmak ve kabul edilmek isterken, aynı zamanda anlaşılması zor davranışlar sergileyebilir. Hem “özgür olmak” isteyebilir, hem de özgürlüğün getirdiği “kendi yaşamını planlama, geleceğini düşünme, güvenliğine dikkat etme” gibi sorumlulukları kabul etmek istemeyebilir. Bu dönem gençler için genellikle yeni deneyimler, keşif ve heyecanı barındırırken, ebeveynler için daha çok kaygı ve biraz da “eyvah, çocuğumun kontrolünü kaybediyorum, ne yapmalıyım” endişesini yaşatabilen bir dönemdir. Peki her çocuğun ergenlik dönemi krizlerle mi geçer? Ya da her çocuk ergenlik döneminde asilik, hırçınlık, ebeveyne karşı çıkma gibi davranışlar mı sergiler?

Çevrenizdeki gençlere şöyle bir bakın; bazıları ergenlik döneminde daha dışa dönük, konuşkan ve girişken davranabilirken, bazıları içe döner, sessizleşir ve durgunlaşır. Bazı gençler ergenlik döneminde “çok iyimser ve hayalci” olabilirken, bazıları “son derece kötümser ve geleceğinden umutsuz” olabilir. Peki ebeveynler birbirinden çok farklı davranışlar sergileyebilen çocuklarına nasıl yaklaşmalıdır?

Günümüzde ergenlik döneminde anne-babaların gençlere nasıl davranmaları gerektiğini anlatan çok sayıda kitap ya da internet sitesi bulabilirsiniz. Ancak burada yazılanları okumak sizin için beklediğinizin aksine daha fazla kafa karıştırıcı olabilir. Örneğin bir kitapta “çocuğunuzla arkadaş gibi olun” yazarken, başka bir kitapta “sınır koyun” yazdığını görebilirsiniz. Peki hangisi doğrudur? Ya da bu yazılarda yazan bilgiler her çocuk-her aile için uygun mudur? Bu tür kitaplarda ya da internette yazan bilgilerin bir kısmı doğru olsa da , ancak her çocuk ve aile için uygun değildir! Burada asıl önemli olan “sizin çocuğunuzun bu dönemde neye ihtiyaç duyduğudur”.

Ergenlik Döneminin Sorunsuz Geçmesi Mümkün Müdür?

Bu güne dek her ne kadar pek çok uzman “kriz yaşanmayan bir ergenliğin” bir başka problemli durumu ifade edebileceğini söylese de ergenlik=çatışma ve problem demek doğru değildir. Çünkü, çocuğunu “yeterince tanıyan”, onun doğuştan gelen olumlu potansiyellerini bilen ve bu potansiyelleri sergilemesi için uygun bir psikolojik ortam oluşturabilen, diğer yandan çocuğunun “olumsuzluğa açık riskli özelliklerini” tanıyan anne babalar, çocuklarının ergenlik dönemini “bir kriz dönemi olarak” geçirmesini önleyebilirler.

 • Peki çocuğunuzun olumlu potansiyel özelliklerini nasıl bilebilirsiniz?”
 • “Çocuğunuzun olumlu potansiyellerini ortaya çıkartacak biçimde sağlıklı kişilik gelişimine nasıl destek olabilirsiniz?”
 • “Çocuğunuz için hangi yaklaşımın uygun olduğuna nasıl karar verebilirsiniz?”
 • “Çocuğunuzun hangi riskli özelliklere sahip olduğunu nasıl bilebilir, bu özellikleri sergilemesini nasıl önleyebilirsiniz?”

İşte bu noktada Dokuz Tip Mizaç Modeli uzmanları olarak bizler, daha ilk görüşmede çocuğunuzun olumlu potansiyel ve olumsuzluğa açık riskli özelliklerinin kaynağı olan mizaç tipini tespit ediyoruz. Böylece sizin çocuğunuzun yaşama dair algı, arayış, ihtiyaç ve motivasyonlarını belirleyerek yaşadığınız aktif krizin çözümüne odaklanıyor ve çocuğunuzla ‘yaşam boyu’ sağlıklı bir iletişim köprüsü kurmanıza yardımcı oluyoruz. Ergenlik problemleriyle çalışırken; hem çocuğunuzun olumlu potansiyellerinin ortaya çıkmasını destekleyip, olumsuzluğa açık riskli özelliklerini önlemeye yardımcı oluyoruz hem de siz ebeveynlerin kendi ihtiyaçlarınızı duymanıza, yaşadığınız krizleri anlamlandırmanıza katkıda bulunuyoruz.

Bireyin kendisini ve dünyayı anlamlandırdığı, yaşamdaki amacını sorguladığı ergenlik dönemi önemli bir ‘geçiş dönemi’dir. Amacımız her ergen için, doğuştan getirdiği mizaç tipinin ihtiyaç ve algısına uygun olarak bu dönemi sağlıklı bir temelde geçirmesine eşlik etmektedir. Çocuğunuzla yaşadığınız krizler artık sizde bir fırtına etkisi yarattıysa, merkezimizde birlikte gökkuşağını seyretmenin vakti gelmiş demektir. Sizin ve çocuğunuzun psikolojik ihtiyaçlarına göre danışmanlık seanslarımızı zaman zaman çocuğunuzla baş başa, zaman zaman da tüm aile bir arada yürütüyoruz.

Ergenler ve aileleriyle yürüttüğümüz danışmanlık süreçlerinde sıklıkla üzerinde durduğumuz konu başlıkları Ergenler ve aileleriyle yürüttüğümüz danışmanlık süreçlerinde sıklıkla üzerinde durduğumuz konu başlıkları;

 • Ergenle iletişim
 • Kimlik kazanma
 • Sorumluluk almayı isteme, sorumluluklarını yerine getirme
 • Uyum Problemleri
 • Anne-baba ile iletişim
 • Davranış problemleri
 • Bağımlılık problemi ilgili sorunlar (anne-baba, bilgisayar, madde,vb.)
 • Ders Çalışmama
 • Sınav kaygısı
 • Stres ile baş edememe
 • Dikkat eksikliği
 • Konsantrasyon güçlüğü
 • Sosyal fobi, çekingen kişilik
 • Yeme sorunları
 • Mutsuzluk, keyifsizlik, isteksizlik
 • Kendine güven sorunu
 • Tikler, tırnak yeme, takıntılı davranışlar
 • Cinsel rol karmaşası ve Cinsel problemler
 • Masturbasyon ve diğer cinsel davranışlar.

Çocuklar İçin Psikolojik Danışmanlık Nedir?

Söz konusu olan çocuklar olduğunda psikoterapi’nin de yaşlarına uygun bir düzlem ve ortamda sunulması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle çocuklara sunulacak terapilerin olmaz olmazı yapılandırılmış bir oyun ortamının varlığıdır. Çocuklar korku, kaygı, üzüntü, öfke, kıskançlık gibi birçok duygularını ve içsel çatışmalarını oyun vasıtasıyla dile getirirler. Koşulsuz kabul, derin samimiyet ve sevgiye dayalı kurulan bir ilişki çerçevesinde çocuk, içsel sıkıntılarını yeniden canlandırır ve yaşamış olduğu bu yeni deneyim neticesinde duygularını ifade etmek için gerekli olan uygun davranış biçimlerini öğrenir.

Çocuk danışmanlığı, çocuğun bireysel gelişiminin yaş grubu özelliklerine ve cinsiyetine uygun olarak ilerleyip ilerlemediğinin tespit edilmesi, çocuğun verdiği mesajların doğru algılanması ve oluşabilecek davranışsal veya duygusal sorunların önüne geçilmesini sağlamaktadır.

Aileler ve gerektiğinde okul ile işbirliği içerisinde sürdürülen danışmanlık hizmeti; çocuğun gelişim sürecinde ailenin nasıl bir yol izlemesi gerektiği, çocukla ilgili zorlandığı alanlarda nasıl davranması gerektiği, hangi alanlarda çocuğunu desteklemesi gerektiği bilgilerini de kazanmasına yardımcı olur.

 

 • Duygusal ve davranışsal sorunlar
 • Ağlama nöbetleri
 • Uyku problemleri/ Uyku alışkanlığı
 • Tuvalet eğitimi /Alt ıslatma (Enürezis)
 • Parmak emme
 • Korkular- kaygılar
 • Yalan söyleme
 • Tikler – takıntılar
 • Saldırganlık- vurma davranışı
 • Okul korkusu/ fobisi
 • Çalma davranışı
 • İçe kapanma- utangaçlık
 • Geç konuşma
 • Kardeş kıskançlığı
 • Boşanma döneminde çocuk danışmanlığı
 • Evlat edinme süreci ve sonrası çocuk danışmanlığı
 • Beslenme ve yeme problemi
 • İştahsızlık ve yemek yememe
 • Çocukluk çağı depresyonu başlangıcı
 • Gelişim problemleri
 • Yaygın gelişimsel bozukluk
 • Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB)